LİSANSÜSTÜ SEMİNERLERİ VE TEZLERİ

A  Yüksek Lisans Seminerleri:

1 Erol, Y.,Zaman Domeninde Sonlu Farklar Metodu ile Tek Boyutlu Yapılarda Elektromanyetik Dalga Yayılım Simülasyonu”, Fırat Üniversitesi, 2001. İndir

2 Akbal, A., “Zaman Domeninde İletim Hattı Modellemesi Metodu ile Tek Boyutlu Yapılarda Elektromanyetik Dalga Yayılım Simülasyonu, 2001.

3 Sevinç, B., “Haskel Dili ile Fonksiyonel Programlama”, Fırat Üniversitesi, 2002.

4 Karabatak G., “Bilgisayar Ağlarında Güvenlik Duvarlarının İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi, 2002.

5 Hivehchi, H., “Kablosuz Sensör Ağlar”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir

6 Bayraktar, H. C., “Forçasız Doğru Akım Motorlarının Kontrolü”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir

7 Admadi, M., “Verimli LED'li Sokak Aydınlatma Sistemleri”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir

8 Tayyebghasemi, P., “Akıllı Bina Uygulamaları”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir

9 Canatalay, P. J., “İğnecikli Sinir Ağları”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir

10 Altuntaş, Ş., “Medikal Görüntü Analizi”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir

11 Şenol, S., “Raylı Sistemler ve Levent-Hisarüstü Metro Projesinde CER Gücü Beslemesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir
12 Sönmezocak, T., “Fotometrik Ölçmeler ve Yeni Modern Yaklaşımlar”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014. İndir

B Yüksek Lisans Tezleri:

1 Erol, Y.,  “İki Boyutlu Mikroşerit Hatların Zaman Domeninde Sonlu Farklar (FDTD) Metodu ile Analizi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.  İndir

2 Akbal, A., Mikrodalga Devrelerinin Karakteristiğinin İki Boyutlu TLM Yöntemi ile Analizi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

3 Sevinç, B., “İntegral Denklem Metodu kullanılarak Monolitik Mikrodalga Entegre Devrelerinin Tam Dalga Analizi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

4 Akçakoca, M.,  “Yönlendiricilerde QoS (Quality of Service)”, Beykent  Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

5 Ata, O., Ajax Tekniğini Kullanarak Çoktan Seçmeli Sınav Sistemi”, Beykent  Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.  İndir

6 Çiftçi, Ü., “Çoklu Puan Türüne Göre Öğrenci Yerleştirme Sistemi Tasarımı”, Beykent  Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009. İndir

7 Yiğit, E., “GPS Teknolojisi ile Konum Tesbit Sistemi Tasarımı”, Beykent  Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.  İndir

8 Bayraktar, H.C., “Yabancı Uyartımlı ile Fırçasız DC Motorların Hız Ve Tork Karakteristiklerinin Karşılaştırılması”, İstanbul Aydın  Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.  İndir

Al Bazzaz, F. Y.,Far Distance Unmanned Aerial Vehicles Control and Object Detection Using Internet Of Things Network And Embeded Systems”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.  İndir

10 Al-Khafaji, Ahmed A.Radif, “Obstacles and Reasons That Prevent Transition to IPV6”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.  İndir

C Doktora Seminerleri:

1 Erol, Y.,  “Dikdörtgen Kesitle Dalga Klavuzlarının Zaman Domeninde Sonlu Farklar (FDTD) Metodu ile Analizi”, Fırat Üniversitesi, 2002.

2 Genç, Z.,  “İntegral Denklem Metodu ve Genel Mikroşerit Geometrileri için Kapalı-Form Green Fonksiyonlarının Türetilmesi”, Fırat Üniversitesi, 2002.

3 Akbal, A., “Dikdörtgen Kesitli Dalga Kılavuzlarının İletim Hattı Modellemesi (TLM) Metodu ile Analizi”, Fırat Üniversitesi, 2004.

4 Tuzsuzoğlu, H. H., “Veri ve Sistem Güvenliği”, Fırat Üniversitesi, 2004.

5 Sevinç, B., “PostgreSQL Veritabanı Sunucusu”, Fırat Üniversitesi, 2004.

6 Daş R., “Görüntü İşleme ve Tanım”, Fırat Üniversitesi, 2004.

7 Çıbuk M., “Haberleşme Sistemlerinde Kullanılan Temel Kodlama ve Sıkıştırma Teknikleri”, Fırat Üniversitesi, 2004. İndir

8 Balikçı K., “Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri”, Fırat Üniversitesi, 2004.İndir

9 Ata O., “Kablosuz Algılayıcı Ağlar Üzerine Bir İnceleme”, Trakya Üniversitesi, 2010.

10 Şeker A., “Derin Öğrenme”, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.İndir

11 Aras M. T., “Bellek İçi Veritabanları”, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.İndir

12 Gümüş, F., “Davranışsal Biyometri: Kimlik Doğrulama ve Anomali Tespit Uygulamalarında Kullanılan Yöntemler”, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.İndir

13 Şahin G., “Sohbet Robotları (ChatBot) ve Uygulamaları”, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.

14 Yüzkat M., “Adli Bilişim Araöçarının Gerçeklenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.

15 Korkmaz M., “Eğitime Yönelik Akıllı Sınıf Uygulamaları", Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.

16 Yüzbaşıoğlu N., “Derin Evrişimsel Sinir Ağı ile Yayaların Tespiti", Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.

17 Tiryaki M. M., “Farklı Kaynaklardan Gelen Verilerin Birleştirilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2017.

18 İnce A.B., “Malware Detection", Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi, 2018.

D  Doktora Tezleri:

1 Balik, HH., “Passive Open Planar Microwave Circuit Analysis  by Enhanced Spectral Domain Method ”, University of Bristol, December 1997. İndir

1 Genç, Z., “İntegral Denklem Metodu kullanılarak Monolitik Mikrodalga Entegre Devrelerinin Tam Dalga Analizi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006. İndir

2 Erol, Y., “FDTD ile Mikrodalga Devre Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Özyinelemeli Alt Izgaralama”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

3 Akbal, A., “Elektromanyetik Dalgaların Mitotik Kromozomlar, Bakteri Gelişimi, Enzim Aktivitesi ve DNA Üzerine Etkileri”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

4 Çibuk, M., “Wimax/IEEE 802.16 Ağları Üzerinden Web Tabanlı Bio-Telemetri Uygulamaları için Protokol Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

5 Ulaş, M., VLF Sinyalleri Kullanılarak Depremlerin Önceden Tahmin Edilmesine Yönelik Algoritma Geliştirilmesi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

6 Akbal, E., “Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Doğru Veri İletimi ve Servis Kalitesi için Çoklu Yönlendirme Algoritması Tasarımı”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

7 Boyacı, A., “Tasarsız Duyarga Ağlarda Enerji Farkındalıklı Yönlendirme Mimarisi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

8 Ata, O., “Kablosuz Duyarga Ağlarda Azami Veri Güvenliğini Sağlamak için Mimari Tasarım”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

9 Bük, A., “Elektronik Ortamda Saklanan Kişisel Verilerin Elde Edilmesi/Değiştirilmesi Suretiyle İşlenen Suçların Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Not: Bu seminerler ve tezler lisans üstü öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar olup tüm sorumluluk hazırlayan öğrencilere aittir. Öğrenciler hazırladığı projeye göre not almışlardır.